sbjugy
一派掌门

[2016] [韩国] [喜剧] [纯净] [夸克下载][检察官外传][WEB-MKV/7.6G][韩语中字][1080P][黄政民 高分喜剧]

-->◎标 题 检察官外传
◎译 名 流氓检察官(港) / 王牌计中计(台) / 检师外传 / A Violent Prosecutor
◎片 名 검사외전
◎年 代 2016
◎产 地 韩国
◎类 别 喜剧 / 犯罪
◎语 言 韩语
◎上映日期 2016-02-03(韩国)
◎IMDb评分 6.7/10 (2740人评价)
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5442308/
◎豆瓣评分 7.5/10 (75766人评价)
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26088403/
◎片 长 126分钟
◎导 演 李日炯 Yil-hyeong Lee
◎编 剧 李日炯 Yil-hyeong Lee
◎演 员 黄政民 Jeong-min Hwang
   姜栋元 Dong-won Kang
   朱进模 Jin-mo Ju
   金秉玉 Byeong-ok Kim
   金应洙 Eung-soo Kim
   金弘波 Hong-Fa Kim
   金元海 Won-hae Kim
   李星民 Sung-min Lee
   朴圣雄 Seong-Woong Park
   申素率 So-yul Shin
   裴健植 Geon-sik Bae
   全光镇 Kwang-jin Jeon
   金基茂 Ki-moo Kim
   车甫成 Bo-sung Cha
   崔正贤 Jung Hyun Choi
   李承勋 Seung-hoon Lee
   李文贞 Lee Moon-jung
   闵武济 Moo-je Min
   金熙昌 Hee-chang Kim
   河俊镐 Ha Joon-ho
   申惠善 Hye-sun Shin
   林在建 Jae-geun Im
   金周宪 Joo-Heon Kim
   黄仁俊 In-Jun Hwang
   金成贤 Seong-hyeon Kim
   金元植 Won-Sik Kim
   李善九 이선구
   李錫俊 Lee Suk-joon
   黄炳国 Byung-gook Hwang
   尹敬浩 Kyung-ho Yoon
   李姃垠 Jung-eun Lee
   白仁权 In-Kwon Baek
   金钟秀 Jong-soo Kim
   韩在英 Jae-young Han
   金光炫 Kim Kwang-hyun
   郑钟宇 Jung Jong-woo
   徐东锡 Seo Dong-seok
   柳圣贤 Ryoo Seong-hyeon
   朴勋 Park Hoon
   郑基燮 Gi-seop Jeong
   孙钟学 Jong-Hak Son
   尹钟彬 Jong-bin Yoon
   崔灿民 Chan-min Choi

◎标 签 韩国 / 犯罪 / 法律 / 喜剧 / 剧情 / 黄正民 / 人性 / 搞笑

◎简 介
 《检察官外传》讲述了黄政民饰演的检察官被冤枉成杀人罪而判刑入狱,在监狱中他结识了姜东元饰演的诈骗犯,于是利用他偷抢拐骗的才能,向黑社会组织展开复仇的故事。
https://pan.quark.cn/s/7f5b6743fe84#1楼
发帖时间:2024-04-03 20:55:33   |   回复数:0
游客组