jasongy
一代宗师

[2022] [大陆] [武侠] [连载] [BT下载][飞狐外传][更至30集][国语中字][HD-MP4][1080P]

-->

◎译 名 飞狐外传

◎片 名 飞狐外传

◎年 代 2022

◎产 地 中国大陆

◎类 别 武侠/古装

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2022-08-31(中国大陆)

◎豆瓣评分 6.6/10 from 4825 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27121221/

◎集 数 40

◎片 长 40分钟

◎导 演 连奕名 Yiming Lian

◎编 剧 金庸 Louis Cha

◎主 演 秦俊杰 Junjie Qin

    梁洁 Jie Liang

    邢菲 Fei Xing

    林雨申 Shen Lin

    何润东 Peter Ho

    叶项明 Xiangming Ye

    黄梦莹 Maggie Huang

    刘瑜峰 Yufeng Liu

    海铃 Ling Hai

    刘丰硕 Fengshuo Liu

    辛如羌 

    韩帅 Shuai Han

    徐冲 Ashton Xu

    赵昕 Xin Zhao

    董颜 Yan Dong

    洪司洋 Siyang Hong

    潘圣睿 Shengrui Pan

    丁志勇 Zhiyong Ding

    史梵希 Fanxi Shi

    王小伟 Xiaowei Wang

    李浩轩 Hao-xuan Li

    马小茜 Xiaoqian Ma

    言杰 Jie Yan

    庞竞 Jing Pang

    许占伟 Zhanwei Xu

    吴鑫尊 Xinzun Wu

    闫金凤 Jinfeng Yan

    顾海 Hai Gu

    杨超然 William

    吴树林 

    姜彭 Peng Jiang

    赵海鹰 Haiying Zhao

    马学雷 Xuelei Ma

    张晶晶 Jingjing Zhang

    李小朋 Xiaopeng Li

    张磊 Lei Zhang

    李熙媛 Xiyuan Li

    关畅 Chang Guan

    萧岱青 Daiqing Xiao

    翁虹 Yvonne Yung

    张子豪 Zihao Zhang

    吕良伟 Ray Lui

    刘雪华 Hsueh-hua Liu

    张春仲 Chunzhong Zhang

    丁桥 Qiao Ding

    陈之辉 Zhihui Chen

    寇占文 Zhan-Wen Keu

    王绘春 Huichun Wang

    赵樱子 Yingzi Zhao

    赫子铭 Lanpeng He

    连奕名 Yiming Lian

    黑子 Zi Hei

    周晓鸥 Xiaoou Zhou

    方晓莉 Xiaoli Fang

    石兆琪 Zhaoqi Shi

◎简 介

 乾隆年间,少年胡斐为父报仇踏入险象丛生的江湖,从一个有勇无谋的莽撞少年,成长为心系苍生、为国为民的一代大侠的故事。在寻仇的路上,胡斐因为打抱不平得罪了恶霸凤天南,并与凤天南的女儿天山派女侠袁紫衣产生了一段相爱相杀的凄美爱情。胡斐找到苗人凤的时候,苗人凤已经被被阴险的田归农陷害,眼睛失明。胡斐不愿乘人之危,铤而走险来到药王谷寻求解药,在药王谷结识了毒手药王的弟子程灵素,两人发生了一段凄美的故事。随着线索的不断浮现,原来杀父仇人另有其人,胡斐逐渐对苗人凤产生了敬仰之情,胡斐最终除掉了真凶田归农,大仇得报,最后和袁紫衣合力粉碎了福康安的阴谋。#1楼
发帖时间:2022-09-24 02:48:27   |   回复数:0
游客组