sbjugy
一派掌门

[2023] [大陆] [犯罪] [纯净] [夸克下载][三大队][WEB-MKV/18.9G][国语中字][4K-2160P][张译高分院线]

-->

    

◎译 名 Endless Journey/请转告局长,三大队任务完成了

◎片 名 三大队

◎年 代 2023

◎产 地 中国大陆

◎类 别 剧情 / 犯罪

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2023-11-03(金鸡国产新片展) / 2023-12-15(中国大陆)

◎IMDb评分  7.5/10 from 220 users

◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt28212677/

◎豆瓣评分 7.9/10 from 213957 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35208463/

◎片 长 132分钟

◎导 演 戴墨 Mo Dai

◎编 剧 张冀 Ji Zhang / 深蓝 Lan Shen

◎主 演 张译 Yi Zhang

    李晨 Chen Li

    魏晨 Vision Wei

    曹炳琨 Bingkun Cao

    王骁 Xiao Wang

    张子贤 Zixian Zhang

    杨新鸣 Xinming Yang

    陈创 Chuang Chen

    黄璐 Lu Huang

    艾丽娅 Liya Ai

    张新成 Steven Zhang

    高叶 Ye Gao

    张本煜 Benyu Zhang

    王雨甜 Yutian Wang

    王双宝 Shuangbao Wang

    张祎曈 Yitong Zhang

    冯兵 Bing Feng

    董向荣 Xiangrong Dong

    李妍锡 Yanxi Li

    徐冬冬 Dongdong Xu

    马千壹 Qianyi Ma

    陈昊 Hao Chen

    张磊 Lei Zhang

    宁晓志 Xiaozhi Ning

    刘頔 Di Liu

    郜玄铭 Xuanming Gao

    黄婷 Ting Huang

    盛梓航 Zihang Sheng

    韩静  Jing Han

    赖维佳 Yoga Lai


◎简 介


 刑侦大队队长程兵(张译 饰)带领的三大队在办理一起恶性案件的过程中导致嫌犯之一意外死亡,被判入狱。出狱后依然坚持以普通人身份追踪在逃嫌犯。

 影片根据真实事件改编,原载于“网易人间工作室”作者深蓝的《请转告局长,三大队任务完成了》。
     

https://pan.quark.cn/s/0f2f0e63ec64#1楼
发帖时间:2024-04-03 22:34:10   |   回复数:0
游客组